Racism

American racism is weak. Too many differences to use as insults

Balkan racism is masterclass. Being racist against people who look like you, talk the same language, worship the same god and have the same traditions as you requires talent

#Racism

What do you think?

12 Points
Upvote Downvote

3 Comments

Leave a Reply
  1. Słaby mechanika rasowa. Wiele przeciwwskazówek jest wykorzystywanych jako obraźliwości.

    Panowanie Bałkanów jest klasą mistrzowską. Ci, którzy chcą mówić w tym samym języku, czczą samego boga i mają takie same tradycje jak potrzebują talentu.

  2. American racism is weak. Too many differences to use as insults

    Balkan racism is masterclass. Being racist against people who look like you, talk the same language, worship the same god and have the same traditions as you requires talent

Leave a Reply